Retenční nádrž – historie

Retenční nádrž

Ještě dnes bude tato stránka  věnována vodě, která svým způsobem ovlivňuje život ve Vestci. Svou pozornost obrátím  k retenční nádrži, která je umístěna pod čistírnou odpadních vod na Vesteckém potoce, severně od naší obce. Nachází se nad hranicí katastrů Hrnčíře a Vestec a je vybudována tak, aby co nejméně narušovala přirozený ráz krajiny. Okolní zeleň, vzrostlé stromy  tuto skutečnost potvrzují. Jedná se o průtočnou malou vodní nádrž a jejím hlavním úkolem je zpomalovat průtok Vesteckého  a Hodkovického potoka tak, aby co nejmenší měrou byly narušovány poměry na Kunratickém potoce, který je na katastru hlavního města.

Jaký je tedy její účel? V první řadě retenční, ochranný, a to před povodněmi. Nesporně  i druhý důvod je důležitý. Zadržuje vodu v krajině, tedy plní funkci zásobní – akumulační. Stará se o zlepšení kvality vody ve Vesteckém potoce (účel  dočišťovací) a v neposlední řadě je tu  i účel krajinotvorný – podílí se na zlepšení vzhledu okolní krajiny. Vzrostlá vrba, která se vyvyšuje na malém ostrůvku poblíž kamenné, sypané hráze je  toho dokladem. A ještě pár zajímavých čísel. Retenční průtočná vodní nádrž  má plochu trvalé vodní hladiny  4 260m2, průměrnou hloubku  0,6 m, objem retenčního prostoru 7 900 m3,  kóta přelivné  hrany  je 305,8 m.n.m. a  celá  stavba byla dokončena v roce 2004.

Tak až  budete přemýšlet, kam na kole, či na procházku s pejskem, zajděte se podívat třeba i do těchto končin naší obce.

chybí obrázek

Blanka Pašková, kronikářka