Šátalka – historie

Šátalka

Bylo by asi netaktní věnovat pouze pozornost Vestci a přitom se nezmínit o její menší sestře Šátalce.

A tak na čas přeruším vyprávění z vestecké kroniky a obrátím pozornost k Vídeňské ulici a k domkům, které tuto ulici lemují. Většina starousedlíků jistě pamatuje hostinec Na Šátalce, který zde stával od nepaměti. Málokdo však ví o existenci poštovní stanice, která seprávě nalézala v těchto místech.

Dr.F.Roubík se o ni zmiňuje ve sborníku archivu MV „K vývoji poštovnictví v Čechách v 16. Až 18.století“.A tak se vracíme do dob minulých a to až k historicky významnému roku 1526, kdy počali Habsburkové nadlouho spravovat země Koruny české. Skutečnost, že museli s hlavními městy svých zemí udržovat písemný styk, je vedla k myšlence založit pravidelné poštovní spojení mezi hlavními městy habsburského soustátí a Vídní.

Dosavadní doprava zpráv, kterou zajišťovali pěší a jízdní poslové, byla zdlouhavá a komplikovaná. Z podnětu a přičiněním členů šlechtické rodiny Thurn-Taxisů lze říci, že již od roku 1527 se dá mluvit o prvních poštovních stanicích v Čechách. Je známo, že již od roku 1527 se dá mluvit o prvních poštovních stanicích v Čechách. Je známo ,že v roce 1565 byla poštovní stanice v Jesenici. Kolem roku 1604 však Pražané jako majitelé zádušní vsi Jesenice nechtěli pražskému poštmistrovi Straubovi pronajmout dům pro poštu v Jesenici. A proto byla poštovní stanice přeložena do blízké vsi „Wessce“(tedy na Šátalku), kde zůstala asi do roku 1631. Poté byla opět přemístěna do Jesenice. A zájezdní hostinec? Přestál dlouhé věky a prošel celou řadou proměn. Setrval na témže místě do doby nedávno minulé. Nakonec ustoupil potřebám současné doby. Dnes zde najdeme stanici autobusů a parkoviště na ojeté, osobní vozy.

Hostinec Na Šátalce byl po celou dobu svého bytí němým svědkem mnoha pozoruhodných událostí. Tak jen v krátkosti uvedu, že posledním hostinským byl V.Polánecký a že po roce 1953 tato budova dostala zcela prozaičtější poslání. Sloužila bytovým účelům a v roce 1983 byla společně s hospodářskými budovami zbourána. Jak jistě víte, celou délku Šátalky protíná významná frekventovaná silnice, která od pradávna spojovala důležitá místa v naší zemi. Za zmínku stojí, že byla vydlážděna kamením z nedalekého, dnes již zavezeného lomu, jenž se nacházel v blízkosti domu č.111. Pár metrů od křižovatky se nacházel malý, typicky vesnický rybníček, který pomalu ztrácel svůj charakteristický půvab a v 80.letech minulého století byl zasypán. Nyní slouží tato plocha k podnikání. Nepřehlédnutelná byla i rozhlasová věž ze železné konstrukce, jenž se vypínala do výšky 63m a mohla tehdy směle konkurovat Petřínské rozhledně. Nacházela se při silnici směrem k Hodkovicům a byla odstraněna v roce 1983. Úplně se ale našim představám vymyká myšlenka, že byla kdysi na Šátalce hájenka. To by nasvědčovalo tomu, že naši předci neměli daleko do lesa. Poslední informace je pouze zlomek ze vzpomínek našich pamětníků.

 

Blanka Pašková, kronikářka