Stavba silnice 1906 – historie

Stavba silnice 1906

Kterak říčanští ševci zavinili, že vestečtí stavět silnici počali. I takovým, trochu nadsazeným úvodem můžeme dnes začít.

Skutečnost byla doopravdy taková, že vozovka protínající Vestec byla před 100 lety v tak zoufalém stavu, že ševci jdoucí na trh z Říčan na  Zbraslav, titulovali vestecké představenstvo všelijak, každopádně na něj nepěli chválu.

V roce 1906, kdy starostoval Ant. Hrubý, byla stavba silnice zahájena. Úsek vozovky, který ústil z císařské (Budějovické) silnice byl asi 1,5 km dlouhý, vedl obcí a po několika esovitých zatáčkách končil na křižovatce  mezi  Hrnčířemi  a  Zdiměřicemi. Inženýři ze zemského výboru  provedli trasování. Subvence poskytla zemská správa (40%) a okres (20%). Kámen a štěrk se dobýval v lomu ” Na znamení”. Získaný materiál vestečtí sami rozváželi ( dle výměry) na určené místo, a to  gratis. Jistě vás zajímá, kdy bylo dílo dokončeno. Tak tento údaj nám kronikář bohužel neprozradil. Zmiňuje se však o vážném úrazu p.Václava Švarce, kterému se mohla stát akce málem osudnou. Při lámání kamene byl zasypán nečekaným sesuvem vrchní hlíny. Poté byl dlouho neschopen a nechybělo moc a byl invalidou. Tolik o silnici.

Dnes by  stavitelé silnice asi nechápavě hleděli na řady vozidel, která denně projíždí obcí, parkují podél vozovky či jsou v garážích našich domů. Nicméně-právě jim patří  uznání za obrovskou dřinu a nesmírné úsilí, s kterým se pustili do tak významného díla.

 

Blanka Pašková, kronikářka