Zima 1929 – historie

Zima v roce 1929  ve Vestci, Masopust

Krutá zima v roce 1929 sevřela do ledového zajetí celou  střední  a severní Evropu. Tlaková výše kolem 1040 hPa  se téměř na dva měsíce usadila nad Baltským mořem. Vysoká sněhová pokrývka, ledový vzduch z Ruska to celé zimní šílenství ještě umocnily. Nechme však  o zimě mluvit kronikáře. Co Vestec pamatuje, zimy byly vždy celkem mírné a bez sněžné spíš blátivé, takže si hospodáři navykli veškeré hnoje v zimních měsících zaorávat. Jinak bylo jen Na Hromnice v roce 1900, kdy se přes obec přehnal sněhový orkán a v roce 1901, kdy ještě v březnu byl  rybník sevřen do 26cm silného ledového krunýře. Led  pak  využívali místní hostinští a mlékárna.(celkem 200 for) . Rok 1929 se hned od svého počátku přihlásil s obrovskou zimou. Napadlo velké množství sněhu, kterého vůbec neubývalo. Státní autobusy nejezdily celý leden, děti byly osvobozeny od školní docházky. 13.ledna teploměr ukazoval -18°C  a pak rtuť teploměru klesala a klesala. Dne 2. února  na -26°C a 10. února na neuvěřitelných – 36°C. Brambory, řepa promrzly, voda byla spíš jen ve skupenství pevném, doprava byla ochromena, státní silnice zavátá, olej ve strojích ztuhl, zvěř, ptactvo, včelstvo hynulo chladem, ale i hladem. Vestečtí muži lopatami prohazovali hlavní komunikace. Nejméně 60% ovocných   stromů, hlavně starších  na jaře nevypučelo, kmeny  stromů tak silný mráz roztrhl. Ve vsi vymrzly všechny ořešáky.

Vestečtí vždy v zimě neseděli  jenom za kamny, jako ve výše uvedeném roce. Přenesme se v čase dále, až do 70tých let. Vždyť v tomto roční období bývá masopust! To se muselo přece vyrazit na maškarní rej. Již od nového roku si lidé vymýšleli, s jakou maskou překvapí. Ti šikovnější si ji vytvořili sami, jiní si je půjčovali a sháněli, kde se dalo.

S masopustním karnevalem se začínalo se u hospody ” U Klimešů”. Na vyzdobeném žebřiňáku tam seděl pan Skřivan, kočíroval před sebou s pár koní. Za ním se na povoze usazovaly vyšnořené děti. Kolem vozu se houfovaly další maškary. Bujarý průvod vyrazil na cestu obci. Doprovázený říznou dechovkou Bóži Zemana z Hodkovic se zastavoval u každého stavení, kde už stála  ji nachystaná hospodyňka se sladkými koblihami či jiným občerstvením. I když mráz zalézal za nehty, krevní oběh byl vyhříván doušky kořalky. Když rozjařené procesí udělalo po Vestci jakési kolečko, zákonitě skončilo zase U Klimešů, kde se večer v masopustním veselí pokračovalo taneční zábavou. Hlavním organizátorem takových a ještě jiných akcí byla předsedkyně MNV paní Lenka Mentlíková (ve funkci 1968 – 1975), která byla jakýmsi hnacím motorem a  proto vestečtí občané na ni rádi vzpomínají.

Vzpomíná paní Hanka Trnková.

Chybí obrázek 

Blanka Pašková, kronikářka