Sběrný dvůr ve Vestci

 

Sběrný dvůr se nachází v areálu AGRA ve Vestci v ulici Na Průhoně a v provozu je dva dny v týdnu:

STŘEDA 16.00 – 20.00   a    SOBOTA 8.00 – 14.00.

Provozují ho Technické služby obce Vestec, p.o..

Telefonní kontakt:

Jaroslav Skřivan, tel. 608 019 048

Sběrný dvůr je určen POUZE vesteckým občanům, kteří mají v obci trvalé bydliště, popř. platí poplatky za komunální odpad jako nájemníci. Při vstupu se tedy prokážete buď občanským průkazem nebo dokladem o zaplacení ročního poplatku za komunální odpad.

Od roku 2024 mohou Sběrný dvůr využívat také občané s trvalým pobytem v obci Průhonice.

Sběrný dvůr je určený pro sběr odpadu z vesteckých domácností (nikoliv od podnikatelů) – obsluha má právo odmítnout nadměrné množství odpadu.

 

Co lze svážet?

Sběrný dvůr odebírá plasty, papír, kartony, kovy, použitý jedlý olej z domácností, elektroodpad, vysloužilé spotřebiče, nebezpečný odpad, dřevěný odpad, velkoobjemový odpad, stavební suť (! limit 300 kg/domácnost/rok).

Pro svoz bioodpadu z domácností jsou přednostně určené kontejnery na bioodpad rozmístěné po obci. Můžete si také objednat vlastní nádobu na bioodpad  – kontaktujte p. Kvítka z TSDB, tel. 731 410 418 (telefonní číslo POUZE pro nádoby na bioodpad!).

Mapka kontejnerů na bioodpady v obci Vestec

Pro občany Vestce je svoz zdarma, jako součást poplatku za komunální odpad.

 

Domácnosti mohou také zdarma využívat sběrná místa na tříděný odpad rozmístěná vždy v dostupné vzdálenosti po celé obci.

Mapka sběrných míst na tříděný odpad v obci Vestec

 

Telefonní kontakt:

Jaroslav Skřivan, tel. 608 019 048

 

Kde přesně se nachází sběrný dvůr?

Vjezd do sběrného dvora je z boční ulice z komunikace Na Průhoně.