Sběrný dvůr ve Vestci

Co lze svážet?
Veškerý odpad kromě bioodpadu, k jehož sběru slouží dvanáct kontejnerů umístěných po obci.

JE ODEBÍRÁN TAKÉ ELEKTROODPAD a to i od Vesteckých firem.

Existuje nějaký limit?
Vestecký sběrný dvůr slouží výhradně komunálním účelům, i proto bylo stanoveno maximum odevzdané sutě na 300 kilogramů ročně pro jednu domácnost.

Kolik to stojí?
Nic. Vzhledem k tomu, že sběrný dvůr je určen POUZE vesteckým občanům, je cena likvidace na sběrném dvoře součástí poplatku za komunální odpad.

Pokud máte trvalé bydlišti ve Vestci, stačí se prokázat občanským průkazem.

Pokud v obci trvalé bydliště nemáte, použijte jako svojí „vstupenku“ na sběrný dvůr doklad o zaplacení poplatku za komunální odpad.

Kdy je otevřeno?
Sběrný dvůr je v provozu dva dny v týdnu: STŘEDA 16.00 – 20.00 a SOBOTA 8.00 – 14.00.

Kde se nachází sběrný dvůr?

Sběrný dvůr se nachází v areálu AGRA ve Vestci v ulici Na Průhoně a provozují ho Technické služby obce Vestec, p.o..

Mapka ZDE.