Spolek vesteckých seniorů, z.s.

Cílem tohoto dobrovolného, nezávislého spolku, který byl založen roku 2010, je spojit členy a přispět svou činností ke společenskému, kulturnímu a sportovnímu vyžití seniorů v naší obci. Spolek organizuje návštěvy divadelních představení, kratší i delší výlety po kulturních a přírodních památkách, i na další zajímavá místa naší země. Obec Vestec přispívá pravidelně na činnost spolku formou neinvestiční dotace.
Členem se může stát každý senior s trvalým pobytem v obci Vestec. Členský poplatek je 100 Kč/ rok.

Důležité kontakty:

Spolek vesteckých seniorů, z.s., Vestecká 3,  252 50 Vestec

IČO: 22886508

Předsedkyně výboru: Marta Belháčová,
tel.: 775 175 072

pokladní: Jitka Drahošová

Soubory ke stažení

Výroční schůze Spolku vesteckých seniorů

Valná hromada 2021 - 11.6.2021

Členská schůze 2019 - 14.6.2019

Valná hromada 2018 - 15.12.2018

Členská schůze 2018 - 15.6.2018

Valná hromada 2017 - 15.12.2017

Valná hromada 2016 - 9.12.2016

Členská schůze 2015 - 19.6.2015

Členská schůze 2016 - 10.6.2016

Valná hromada 2013 - 13.12.2013

Členská schůze 2013 - 14.6.2013

Výroční členská schůze 2012 (20.6.2012)

3. Schůze KSV 2012 - 24.5.2012

2. Schůze KSV 2011 - 19.10.2011

1. Schůze KSV 2011 - 23.5.2011

Aktivity v roce 2021

  Celkem 28 výletníků vyrazilo ráno 18. 8. autobusem od obecního úřadu směrem na  Kladruby n/Labem. Zdejší Národní hřebčín spolu se zámkem a kostelem vytváří jeden celek a je součástí areálu, který je od roku 2002 národní kulturní památkou. Jedná se o jeden z nejstarších velkých hřebčínů na světě. Založen byl v roce 1579 a od roku 1771 se zde nepřetržitě chovají kladrubští bělouši. V současné době chová téměř 500 koní. Stáje jsou součástí prohlídkových okruhů. A právě ten si senioři vybrali.  45 minut trvající prohlídka stájí byla  obsáhlá,  průvodkyně výborná. Do zámku ve Slatiňanech  sice nešel každý, ale bylo to po obědě a někdo využil odpolední čas do odjezdu například posezením u dobré kávy.

 

Nejbližší plánované akce seniorů

29.8. – 4.9. 2021 Pobytový zájezd v Chlumu u Třeboně
30.9. 2021 Divadlo Kalich „Kočka v Oregánu“
Podzimní exkurze v Praze

 

Aktivity v roce 2020

Jarní covidové období nutilo seniory zdržovat se doma. Léto bylo příznivější, tak si to vynahradili. Uskutečnili několik výletů nejen do Prahy, ale i do jiných krajů.

8.7. 2020 zámek Blatná, Rožmitál pod Třemšínem

Zhruba na poloviční trase jihozápadně mezi Prahou a Českými Budějovicemi se nachází na řece Lomnici město Blatná se stejnojmenným zámkem. Zámek s velkou oborou je vsazený do mírně zvlněné jihočeské krajiny a obklopený hladinami překrásných rybníků. A to je důvod, proč tuto lokalitu rádi vyhledávají filmaři. Samotná Blatná se kdysi chlubila přívlastkem města růží. Obnovit zašlou slávu více než stoleté tradice se zatím nepodařilo. Růže jsme nikde neviděli. K zámku přiléhá park o rozloze 42 hektarů, ve kterém jsme obdivovali početné stádo daňků skvrnitých. Byli velmi krotcí, stejně jako hejno pávů. V 15. století a na počátku 16. století byla Blatná hlavním sídlem Pánů z Rožmitálu.

Naším dalším cílem bylo podbrdské městečko Rožmitál pod Třemšínem. Městečku pod vrchem Třemšínem jsme věnovali už kratší čas, část výletníků navštívila Podbrdské muzeum s památníkem Jakuba Jana Ryby, autora  České mše vánoční, galerii, výrobky lidové tvořivosti a expozicí historických automobilů.

12.8. 2020 – Roudnice nad Labem, Litoměřice

Co mají tato města společného? Odděluje vzdálenost necelých třiceti kilometrů. Pyšní se úrodnou zemědělskou krajinou, kterou se jako modrá páska vine řeka Labe. Půda je vhodná i pro pěstování vinné révy, slaví se zde tradiční podzimní slavnosti vinobraní, zahradníky a ovocnáře vítá každoročně Zahrada Čech.

Zámek Roudnice nad Labem – po válce byl zestátněn, dnes je v soukromých rukou rodu Lobkoviců a je zpřístupněn veřejnosti. Dříve spíš opomíjený objekt, který byl na okraji turistického zájmu, nám nabídl zajímavou komentovanou prohlídku. Prohlédli jsme si pozůstatky románského hradu, prošli se po na nádvoří, nahlédli do zámecké kaple a dalších interiérů. Na zámku sídlí také Lobkovické zámecké vinařství, a tak bylo pro všechny milým překvapením, že součástí prohlídky byla degustace vína z roudnických vinic. Odpoledne jsme se rozběhli do historického centra, na náměstí. Někdo zašel do Galerie moderního umění v bývalé zámecké jízdárně na výstavu obrazů, jiní zkusili zdolat nevysokou Kratochvílovu rozhlednu. Nakonec se všichni sešli náměstí – v cukrárně na kávě.

Kratší zastávka v Litoměřicích, prohlídka náměstí, památníku K. H. Máchy, zakončila výletní den, který jsme věnovali Českému středohoří

26.8. 2020 – Mořský svět – Výstaviště, Maroldovo panorama bitvy U Lipan

Výlet seniorů do Prahy 26. 8. 2020 měl za cíl navštívit ZOO Mořský svět na pražském Výstavišti. Stálá expozice je v provozu od roku 2002 a nabídla nám svět mořských, ale i sladkovodních ryb, ale i jiných živočišných druhů. Od roku 2006 má expozice statut zoologické zahrady. I když tomuto zařízení, co se týká plochy, stačí mnohem méně čtverečných metrů než by se přepokládalo, o to více litrů vody vyžaduje náročný provoz a tomu odpovídá i cena vstupného.  Unikátní vodní zoo nabízí malá i velká akvária, jeskyni, ale i aktivní podlahovou projekci, která reaguje na pohyb.

Jelikož v areálu výstaviště se nachází Panorama bitvy U Lipan od Luďka Marolda, byla jeho prohlídka ještě před obědem, dalším zpestřením programu.

Nejbližší plánované akce seniorů

  1. 10. Divadlo Kalich:” Kočka v oregánu” od 19.00, odjezd 17.30 od OÚ
  2. 10. Státní opera: ”La Traviata” (Verdi) od 19.00, odjezd 17.30 od OÚ
  3. 11. Divadlo Brodway, muzikál ” Zasněžená romance”