Volby do Evropského parlamentu se v Česku konaly 24. a 25. května 2019. Česko bylo jedinou zemí, kde se volilo dva dny. Česko ve volbách získalo 21 europoslanců.

Volby v Evropské unii se konají každých pět let na základě všeobecného hlasovacího práva. Poslanci Evropského parlamentu jsou takto přímo voleni od roku 1979. Evropské politické strany mají za tímto účelem právo pořádat kampaň v rámci celé Evropské unie. V současné době má Evropský parlament 705 poslanců.

Další volby se uskuteční v roce 2024.