Prezidentské volby se konaly v roce 2018. Volební účast v prvním kole byla 61,92 %, ve druhém pak 66,60 %. Z prvního kola postoupili z devíti kandidátů do kola druhého dosavadní prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, který nakonec prohrál s dosavadním prezidentem o 2,74 procentního bodu.

Miloš Zeman své druhé funkční období zahájil 8. března 2018 složením prezidentského slibu.

 

Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. V České republice je funkční období prezidenta 5 let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou, zvolen také nemůže být občan, který byl potrestán za velezradu nebo za hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Podmínkou k podání kandidatury je získání podpory nejméně dvaceti poslanců nebo deseti senátorů, případně alespoň 50 000 občanů, kteří podepíší příslušnou petici.

Volba se koná v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však třicet dnů před uplynutím jeho volebního období. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, koná se volba do devadesáti dnů.

Následující prezidentské volby nás tedy čekají v roce 2023.