Komunitní zahrada Vestec

Předpokládané zahájení provozu – jaro 2024, stále probíhají dokončovací práce.

V první roce fungování zahrady proběhne zkušební provoz, který bude následně ze strany obce vyhodnocen a podmínky fungování zahrady (provozní řád, ceník apod.) mohou být pro další období případně upraveny.

Chcete si vyzkoušet pěstování jedlých plodin a nemáte pro to sami vhodný prostor? Jste v pěstování plodin začátečníci, a nebo naopak jste zkušení pěstitelé a chcete své úspěchy sdílet s ostatními? Chcete se podílet na budování sousedské komunity v rámci společné zahrady?

I pro Vás je tady nová Komunitní zahrada Vestec.

Umístění:

Najdete ji na jižním okraji obce, konkrétně na pozemku mezi ulicemi Lipová, Ve Stromkách a Máchova. Vstup je z ulice Lipová, u křižovatky vedle garáží, viz mapka. V případě nutnosti bude do budoucna možné využít také bezbariérový přístup z ulice Máchova.

Jak to u nás vypadá?

Členové Komunitní zahrady si mohou pronajmout vyvýšený záhon o standardním rozměru 200 cm (d) x 100 cm (š) x 61/46 cm (v) vč. zeminy pro pěstební účely a s možností kompostování, a využívat zázemí a společné prostory Komunitní zahrady zahrnující sklad nářadí, kuchyňku, toaletu, mobiliář nebo herní prvky.

Obr. – Schématické znázornění uspořádání prostoru Komunitní zahrady

Členství:

Před odesláním žádosti o členství si důkladně prostudujte související dokumenty, především provozní a návštěvní řád, které naleznete níže v záložce Důležité dokumenty. Není to formalita, jelikož dodržování těchto pravidel bude pro fungování komunity ve sdíleném prostoru zahrady velmi důležité.

Žádost o členství bylo možné podat do 29. 2. 2024, formulář žádosti o členství ke stažení najdete níže. Pořadí doručení žádostí nerozhoduje, vyhodnocení proběhne až od 1. 3. 2024. Úspěšní žadatelé budou kontaktováni nejpozději do 8. 3. 2024 a vyzváni k uhrazení poplatku.

Důležité dokumenty

Provozní řád Komunitní zahrady

Podmínky členství v Komunitní zahradě

Ceník členství v Komunitní zahradě na rok 2024

Žádost o členství v Komunitní zahradě

FAQ aneb Odpovědi na často kladené otázky

Kdo je majitelem a provozovatelem zahrady?

Majitelem a provozovatelem komunitní zahrady Vestec je obec Vestec a provoz má na starosti pověřený správce.

Komu je komunitní zahrada Vestec určena?

Občanům obce Vestec, kteří zde mají trvalé bydliště. Bližší podmínky členství jsou uvedeny zde. Typickou cílovou skupinou všech komunitních zahrad jsou lidé se zájmem o konzumaci zdravých a čerstvých plodin, kteří si chtějí vyzkoušet, co zvládnou sami vypěstovat. Bez ohledu na to, zda se jedná o rodiče malých dětí nebo naopak o aktivní seniory, prostory zahrady budou určené také pro navazování vztahů mezi sousedy, pro sousedská setkávání.

Proč je prostor komunitní zahrady oplocený a vstup je na čip?

V prostoru komunitní zahrady platí specifický režim daný provozním řádem a ten je třeba dodržovat. Jelikož zde budou občané pěstovat vlastní plodiny v pronajatých truhlících a je zde také zázemí vč. dalšího vybavení, tak je třeba prostor dostatečným způsobem chránit proti případnému vandalismu a dalším nežádoucím jevům. Vstupní čipy budou mít tedy k dispozici registrovaní členové. Prostor zahrady je monitorován kamerovým systémem Obecní policie Vestec.

Kolik stojí pronájem vyvýšeného záhonu a co cena zahrnuje?

Cena je určená ceníkem stanoveným radou obce pro danou pěstební sezonu. Cena pro členy – pěstitele zahrnuje nejen využití vyvýšeného záhonu vč. zeminy, ale i využívání zázemí zahrady vč. společných prostor, WC a kuchyňky, a to nejen pro člena komunitní zahrady, a také pro ostatní členy domácnosti nebo pro doprovodné osoby. V ceně je zahrnuta také spotřeba vody a elektřiny.

Bude mít přístup do prostor zahrady i ten, kdo tam nepěstuje?

Ano bude, ale ne bez omezení. Jedná se o členství typu „C“, které bude podmíněno zakoupením čipové vstupní karty a bude k dispozici nejdříve půl roku po uvedení komunitní zahrady do provozu. Vedle pěstební funkce bude komunitní zahrada sloužit i jako místo pro sousedská setkávání. Budou zde časem pořádány různé komunitní i obecní akce, a na ty bude mít přístup i veřejnost. Chceme, aby byla komunitní zahrada místem sousedských slavností i dalších akcí, a to nejen mezi členy, ale i společně s dalšími sousedy.

Mohu svůj vstupní čip zapůjčit někomu jinému?

Ano, člen komunitní zahrady, držitel vstupního čipu, může tento čip zapůjčit jiné osobě, které důvěřuje, např. členům společné domácnosti. Týká se to např. potřeby zalévat pěstební místo v době nepřítomnosti člena.

Jak se mohu stát registrovaným členem komunitní zahrady?

Obec vždy před začátkem pěstební sezony vyhlásí možnost zažádat si o členství a občané budou moci v daném termínu odevzdat (elektronicky nebo papírově na podatelně OÚ) svoje žádosti. Následně po uhrazení poplatku a po souhlasu s provozním řádem se stanou členy a budou moci využívat všech výhod, které toto členství přináší. 

Dostane se na všechny zájemce automaticky?

To z kapacitních důvodů bohužel možné není. Zahrada má celkovou kapacitu 42 vyvýšených záhonů určených k pronájmu. Pokud by zájem pro daný rok převyšoval kapacitu, proběhne losování a úspěšní žadatelé se stanou členy, ostatní se stanou náhradníky. Podle vývoje zájmu o komunitní zahradu mezi občany přizpůsobí obec svojí strategii pro další sezonu, aby bylo případný zvýšený zájem možné uspokojit.

Jaká pravidla budou v rámci zahrady platit?

Pravidla jsou definována v provozním řádu zahrady a v dalších pokynech, na kterých se shodnou členové. Podobně jako na vesteckých dětských hřištích není např. možné do zahrady vstupovat se psy, a to ani na vodítku (psa je možné uvázat v místě k tomu určeném u branky). Dále je nutné zde dodržovat např. zákaz kouření cigaret a tabáku mimo k tomu určený prostor, protože chceme být ohleduplní vůči nekuřákům a zejména dětem.

Jaké další aktivity budou moci členové v zahradě podnikat?

Pěstování plodin je základní, ale nikoliv jedinou funkcí každé správné komunitní zahrady. Bude zde k dispozici např. dětský vodní prvek určený těm nejmenším zahradníkům v parných letních dnech. Bude zde možné si na ohništi opéct buřty nebo jen tak posedět se sousedy, v případě nepřízně počasí pod krytou pergolou. Chceme zde pořádat různé odborné workshopy zaměřené na pěstování či třeba na správné kompostování a další komunitní a také obecní akce, na které bude mít přístup i veřejnost.

Chci pěstovat, ale jsem naprostý začátečník a nevím si s tím rady, poradí mi někdo?

V rámci komunity si budeme vzájemně pomáhat, předávat zkušenosti, protože zahrada není zdaleka jen určena zkušeným pěstitelům, ale vítáme i nadšené začátečníky, kteří chtějí vypěstovat svoje první rajče či třeba cuketu a nenechají se odradit případnými neúspěchy. Budeme pořádat odborné workshopy, kde bude možnost sdílet zkušenosti s pěstováním a dozvědět se o pěstování více od odborníků.

Je na zahradě k dispozici voda na zalévání?

Ano, je zde k dispozici pitná voda z vodovodního řadu, přičemž záhony zaléváme především z konví. Je současně plánováno zalévání dešťovou vodou.

Musím mít svoje zahradnické nářadí?

Je to tak lepší. Na zahradě bude k dispozici základní zahradnické nářadí určené především k údržbě společných prostor zahrady. Každý člen, který si pronajme vyvýšený záhon, bude mít k dispozici i místo na uskladnění vlastního drobného nářadí ve společném skladu.

Je na zahradě kompostér pro odkládání bioodpadu?

Ano, v rámci zahrady bude k dispozici nejen kontejner na tzv. bioodpad, který se odváží do kompostárny, ale i malé kompostéry pro přímé kompostování, protože kompostování ke každé správné komunitní zahradě rozhodně patří.

 

Novinky:

Novinky z komunitní zahrady, plánované akce a také odkazy na události naleznete na vlastním facebookovém profilu zahrady.

Akce pořádané v prostoru komunitní zahrady budete moci také nalézt v oficiálním kalendáři obce v záložce Akce v obci.

 

Důležité kontakty:

Provozovatel: Obec Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec, tel. 313 035 501 (v úředních hodinách), email: podatelna@vestec.cz

Správce komunitní zahrady: Roman Fritschka, tel. 605 255 509, email: zahrada@vestec.cz

Obecní policie Vestec: tel. 739 156 156 (nonstop), email: info@opvestec.cz,