Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20. 11. 2023 v ulicích U Okruhu a Vídeňská

ČEZ Distribuce oznamuje, že dne 20. 11. 2023 od 8:00 do 13:30 dojde k plánované odstávce elektrické energie v těchto lokalitách:

U Okruhu č.p. 587; Vídeňská č.p. 89, 343, 452, 573;

a na pozemku parc. č. 536/1, 1045, 1062/28 v k. ú. Vestec u Prahy.

Mapka_odstávka_elektriny_231120.pdf