Oznámení veřejnou vyhláškou

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 122/2017