Podání žádostí o příspěvek jen do 30.9.

Žádosti o příspěvky na bydlení, na děti a pro seniory (tzv. sociální program) je možné podat do 30. 9. 2023. Protože ale termín připadá letos na sobotu, je posledním dnem podání první následující pracovní den, tj. pondělí 2. 10. 2023. Žadatel musí přijít osobně se svým občanským průkazem, nebo může podat prostřednictvím datové schránky fyzické osoby, popř. podnikající fyzické osoby. Je také možné podat žádosti s ověřeným podpisem žadatele, který nemůže být přítomen.