Stavba silnice 1906 – historie

Stavba silnice 1906

Kterak říčanští ševci zavinili, že vestečtí stavět silnici počali.I takovým, trochu nadsazeným úvodem můžeme dnes začít.

Skutečnost byla doopravdy taková, že vozovka protínající Vestec byla před 100 lety v tak zoufalém stavu, že ševci jdoucí na trh z Říčan na  Zbraslav, titulovali vestecké představenstvo všelijak, každopádně na něj nepěli chválu.

V roce 1906, kdy starostoval Ant. Hrubý, byla stavba silnice zahájena. Úsek vozovky, který ústil z císařské (Budějovické) silnice byl asi 1,5 km dlouhý, vedl obcí a po několika esovitých zatáčkách končil na křižovatce  mezi  Hrnčířemi  a  Zdiměřicemi. Inženýři ze zemského výboru  provedli trasování. Subvence po skytla zemská správa (40%) a okres (20%). Kámen a štěrk se dobýval v lomu ” Na znamení”. Získaný materiál vestečtí sami rozváželi ( dle výměry) na určené místo, a to  gratis. Jistě vás zajímá, kdy bylo dílo dokončeno. Tak tento údaj nám kronikář bohužel neprozradil. Zmiňuje se však o vážném úrazu p.Václava Švarce, kterému se mohla stát akce málem osudnou. Při lámání kamene byl zasypán nečekaným sesuvem vrchní hlíny. Poté byl dlouho neschopen a nechybělo moc a byl invalidou. Tolik o silnici.

Dnes by  stavitelé silnice asi nechápavě hleděli na řady vozidel, která denně projíždí obcí, parkují podél vozovky či jsou v garážích našich domů. Nicméně-právě jim patří  uznání za obrovskou dřinu a nesmírné úsilí, s kterým se pustili do tak významného díla.

Blanka Pašková

 

kronikářka