Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí – Vestec u Prahy k 1.8.2022

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
30.8.2022
Sejmuto dne:
14.9.2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje seznam nedostatečně identifikovaných (tzv. neznámých) vlastníků v katastrálním území Vestec u Prahy ke dni 01.08.2022.

Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti zapsané na nedostatečně identifikovaných vlastníků nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tento majetek přejde na stát.

Brožura NIV.pdf

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků – Vestec k 1.8.2022