Krajská hygienická stanice Středočeského kraje: Pozvánka ke zkoušce znalosti hub dne 8.9. 2022

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
5.8.2022
Sejmuto dne:
8.9.2022

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje na den 8. září 2022 v 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze Dittrichova 17, Praha 2 (metro B Karlovo nám.) zkoušky znalosti hub pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby z vlastního sběru nebo pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy.

Přihlášku naleznete na www.khsstc.cz a spolu se všemi náležitostmi je třeba doručit ji na adresu KHS se sídlem v Praze nejpozději 5 dnů před termínem zkoušky. Poplatek 500 Kč se platí po úspěšném vykonání zkoušky.

Pozvánka ke zkoušce ze znalosti hub + požadavky k přihlášce