MěÚ Jesenice – Oznámení o uložení písemnosti č.j. MUJ/14398/2022/DuI ze dne 22.12.2022

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
28.12.2022
Sejmuto dne:
13.1.2023

Městský úřad Jesenice, stavební úřad, oznamuje uložení písemnosti č.j. MUJ/14398/2022/DuI ze dne 22.12.2022 u zdejšího správního orgánu, a to  neznámé osobě:

Právnímu nástupci Vlastimila Šimůnka, Mečislavova 1355/20, Praha 4 Nusle.

Písemnost se považuje za doručenou 15. dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Jesenice_oznámení o uložení písemnosti.pdf