Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – kůrovcové souše a doplnění dotčených katastrálních území

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
15.9.2021
Sejmuto dne:
31.12.2022

Ministerstvo zemědělství vydává podle §51 a lesního zákona toto opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 – dochází k nahrazení (doplnění) přílohy č. 1, která uvádí všechna i nově dotčená katastrální území lesů postižených kůrovcem.

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.9.2021

Příloha č. 1 k OOP č. j. MZE-49892/2021-16212