Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2021

Kategorie:
Vestec
Vyvěšeno dne:
6.6.2022
Sejmuto dne:
23.6.2022

Obec Vestec oznamuje zveřejnění úplného znění Návrhu závěrečného účtu obce Vestec za rok 2021.

 

Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu obce Vestec za rok 2021 a Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2021

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 12_2021 včetně příloh

Výkazy_Rozvaha + výkaz zisku a ztráty

Přílohy k výkazům

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření