Opatření obecné povahy – odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
3.10.2022
Sejmuto dne:
18.10.2022

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný, stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany volně žijících živočichů na území Středočeského kraje mimo území CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, Blaník, Křivoklátsko, Český ráj, Brdy, Český kras a mimo území NPR a NPP a všech jejich ochranných pásem.

Odchylný postup stanovený tímto opatřením obecné povahy lze uplatňovat v období od 1. srpna 2022 do 31.3. 2023, jestliže se ve správním obvodu místně příslušného OOP vyskytuje alespoň jedno hejno kormorána velkého o 5 a více jedincích na tahu nebo při zimování a jde-li o územní využití dle přiloženého opatření.

Opatření obecné povahy – kormorán.pdf