Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

Kategorie:
Vestec
Vyvěšeno dne:
11.10.2022
Sejmuto dne:
20.10.2022

Obec Vestec informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vestec, které se uskuteční ve středu 19.10. 2022 od 18:30 ve volební místnosti v přístavbě mateřské školy Vestec (U Hřiště 576, Vestec).

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Složení slibu zastupitele
  3. Schválení programu
  4. Volba starosty, místostarostů a členů rady obce
  5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
  7. Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. – zastupování na valné hromadě
  8. Pověření řízením obecní policie
  9. Rozpočtové opatření
  10. Diskuze

Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vestec.pdf