Stavební úřad Jesenice – Oznámení o uložení písemnosti pro V.Z.

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
14.10.2021
Sejmuto dne:
1.11.2021

Městský úřad Jesenice, stavební úřad tímto oznamuje uložení písemnosti č.j. MěUJ/12408/2021/HaJ pro V.Z., osobu neznámého pobytu. Písemnost se považuje za doručenou 15. dnem po vyvěšení na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje (tedy 1.11.2021).

Oznámení o uložení písemnosti