Oznámení o veřejném jednání nad návrhem územní studie Nové Dvory

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
31.1.2022
Sejmuto dne:
4.3.2022

Odbor územního rozvoje MHMP jako pořizovatel územně plánovacích dokumentací a podkladů obdržel návrh územní studie Nové Dvory a oznamuje, že veřejné jednání spojené s výkladem zpracovatele se uskuteční v úterý 22.2.2022 od 15:30 formou on-line live streamové konference. Návrh územní studie Nové Dvory je vystaven k nahlédnutí na adrese www.praha.eu, v sekci o městě – budoucnost města – odbor územního rozvoje – uzemní studie – studie v procesu, pořizování.

Od 31.1. do 4.3.2022 je možné uplatnit k návrhu územní studie připomínky. Připomínky může podávat každý.

Více informací naleznete v oznámení MHMP.