Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 30 Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
7.2.2022
Sejmuto dne:
16.3.2022

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3765/30, Z 3786/30, Z 3798/30, Z 3809/30 vlny 30 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedených změn. Veřejné projednání se bude konat dne 9.3.2022 od 12:00 prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrhy Změn ÚP a úplný návrh na vydání uvedených změn formou opatření obecné povahy budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 16.3.2022 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Připomínky lze podávat prostřednictvím systému pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 30.pdf