Oznámení o zahájení řízení o vydání změny – opakované projednávání Z 2874/00 vlny V celoměstsky významných změn ÚP hl. města Prahy

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
28.3.2022
Sejmuto dne:
5.5.2022

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 2874/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání opakovaného veřejného projednání návrhu uvedené změny. Veřejné projednání se bude konat dne 27.4.2022 od 17:00 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrh Změny ÚP a úplný návrh na vydání uvedené změny formou opatření obecné povahy budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 4.5.2022 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Připomínky lze podávat prostřednictvím systému pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny 2874/00 vlny V – opakované projednávání.pdf