Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
16.2.2022
Sejmuto dne:
25.3.2022

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3087/10 vlny 30 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny. Veřejné projednání se bude konat dne 18.3.2022 od 9:30 prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrhy Změny ÚP a úplný návrh na vydání uvedené změny formou opatření obecné povahy bude vystaven k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 25.3.2022 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Připomínky lze podávat prostřednictvím systému pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10.pdf