Oznámení o zahájení stavebního řízení – Cyklostezka Jesenice – Zdiměřice, IV. etapa

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
22.12.2021
Sejmuto dne:
7.1.2022

Městský úřad Černošice oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení o vydání stavebního povolení na stavbu: CYKLOSTEZKA JESENICE – Zdiměřice IV. Etapa a určuje lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námitky. Lhůta začíná běžet 15. den po vyvěšení tohoto oznámení, tedy 6.1.2022.

Oznámení o zahájení stavebního řízení – CYKLOSTEZKA JESENICE – Zdiměřice IV. Etapa