Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření ze dne 20. 3. 2024

Kategorie:
Vestec
Vyvěšeno dne:
9.4.2024
Sejmuto dne:
31.12.2024

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, obec Vestec oznamuje, že výše uvedený dokument je zveřejněn na internetových stránkách obce Vestec v záložce Dokumenty.

Nahlížení do listinné podoby dokumentu je v možné v budově Obecního úřadu Vestec na adrese Vestecká 3, 252 50 Vestec, v kanceláři tajemníka úřadu.

Oznámení_2_RO_240320.pdf