Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření ze dne 20.4. 2022

Kategorie:
Vestec
Vyvěšeno dne:
10.5.2022
Sejmuto dne:
31.12.2022

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, obec Vestec oznamuje, že dokument Rozpočtové opatření ze dne 20.4. 2022 je zveřejněn na internetových stránkách obce Vestec v záložce Dokumenty – Rozpočet 2022.

Nahlížení do příslušného dokumentu v listinné podobě je možné v budově Obecního úřadu Vestec, Vestecká 3, Vestec, v kanceláři tajemníka.

Oznámení_o_zveřejnění_rozpočtového_opatření_duben2022.pdf