Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření ze dne 28.12.2021

Kategorie:
Vestec
Vyvěšeno dne:
26.1.2022
Sejmuto dne:
11.2.2022

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, obec Vestec oznamuje, že Rozpočtové opatření ze dne 28.12.2021 je zveřejněno na webových stránkách obce v záložce Dokumenty/Rozpočet obce.

Nahlížení do listinné podoby dokumentu je možné v budově Obecního úřadu Vestec na adrese Vestecká 3, 252 50 Vestec, v kanceláři tajemníka úřadu.