Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření ze dne 29.12. 2022

Kategorie:
Vestec
Vyvěšeno dne:
20.1.2023
Sejmuto dne:
6.2.2023

Obec Vestec oznamuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, že výše uvedený dokument je zveřejněn na internetových stránkách obce Vestec v záložce Dokumenty/Rozpočet obce.

Nahlížení do listinné podoby dokumentu je možné v budově Obecního úřadu Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec, v kanceláři tajemníka.