Oznámení veřejnou vyhláškou – platební výměr pro: Pham Vu Hoang

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
12.9.2022
Sejmuto dne:
28.9.2022

Obecní úřad Vestec jako procesní opatrovník oznamuje, že dne 09.09.2022 mu byl doručen platební výměr pro pana Pham Vu Hoang ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Platební výměr je panu Pham Vu Hoang k nahlédnutí v úředních hodinách v podatelně Obecního úřadu Vestec, Vestecká 3.

Lhůta pro zaplacení je 15 dnů od doručení tohoto výměru, popř. 15 dnů od nabytí právní moci výměru k zaplacení penále.

Oznámení o doručení platebního výměru.pdf