Oznámení veřejnou vyhláškou – Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Vídeňská, Průmyslová, Nad Safinou I

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
31.3.2022
Sejmuto dne:
15.4.2022

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, na základě žádosti Obce Vestec stanoví opatřením obecné povahy místní úpravu provozu na pozemních komunikacích – silnice č. II/603 ul. Vídeňská a místní komunikace ul. Nas Safinou I. a Průmyslová ve Vestci (viz situace dopravního značení).

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15. den po vyvěšení veřejné vyhlášky.

00856_Oznámení veřejnou vyhláškou_OOP59_2022.pdf