Oznámení veřejnou vyhláškou – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – 18.2. 2023 Masopust

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
20.1.2023
Sejmuto dne:
7.2.2023

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, na základě návrhu obce Vestec po projednání s Policií České republiky stanoví podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích ul. Vestecká, U Parku, K Jahodárně, Průběžná a Hrnčířská ve Vestci na den 18.2. 2023 v čase 14:00 – 16:00 pro akci Vestecký masopust.

Přechodná úprava bude provedena dle předložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.

OznVV_OOP7_2023_prechodnaUpravaProvozu_Masopust2023.pdf