Oznámení veřejnou vyhláškou – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (ul. Hodkovická)

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
2.4.2024
Sejmuto dne:
17.4.2024

Stavební úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací (dále jen „správní orgán“), na základě návrhu firmy J.L.T. – stavební společnost, spol. s r.o., IČ: 45792348, po projednání s Policií České republiky a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, stanoví opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci silnici č. III/10114 a II/603 ve Vestci. Dopravní značení bude osazeno v termínu od 8. 4. 2024 do 24. 4. 2024, a bude umístěno dle situačního nákresu v příloze tohoto oznámení.

Úplné znění Oznámení VV_Cernosice_01013_2024_OU.pdf

Příloha Situace_dopravního_značení_Hodkovicka.pdf