Pozvánka ke zkoušce znalosti hub v roce 2022 – pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě volně rostoucí houby z vlastního sběru

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
20.5.2022
Sejmuto dne:
15.6.2022

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje na den  15. června 2022 v 10:00 hodin v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, Praha 2 (stanice metra B Karlovo náměstí) ZKOUŠKY ZNALOSTI HUB.

Přihlášku ke zkoušce je nutné podat písemně nejpozději 5 dní před konáním zkoušky. Přihlásit se může osoba zletilá, zdravotně způsobilá k této činnosti, mající trvalé bydliště na území Středočeského kraje. Za vydání osvědčení je stanoven správní poplatek 500 Kč, který je splatný až po vykonání zkoušky. Více informací získají zájemci na webových stránkách www.khsstk.cz.