Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků v k.ú. Vestec u Prahy

Kategorie:
Ostatní
Vyvěšeno dne:
21.2.2022
Sejmuto dne:
9.3.2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v návaznosti na ustanovení § 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, zveřejňuje seznam nemovitostí, u nichž je v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník v k.ú. Vestec u Prahy, s aktualizací k 1.2.2022.

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků v k.ú. Vestec u Prahy k 1.2.2022.pdf

Brožura – Co znamená „nedostatečně identifikovaný vlastník“ a jak lze informace upřesnit?