Rozhodnutí – stavební povolení III/10114 Vestec – Libeň

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
6.10.2022
Sejmuto dne:
21.10.2022

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako speciální stavební úřad, přezkoumal žádost o stavební povolení, kterou podal dne 11.4.2022 Středočeský kraj, v zastoupení spol. Atelier PROMIKA s.r.o, a na základě tohoto přezkoumání vydává stavební povolení na stavbu III/10114 VESTEC – LIBEŇ. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

  • SO 101 Silnice III/10114 – stavební úpravy komunikace, vč. likvidace dešťových vod,
  • směrová, výšková nivelita komunikace, vč. šířkového uspořádání respektuje původní stav,
  • likvidace dešťových vod do stávající dešťové kanalizace a podélných pročištěných příkopů.

Rozhodnutí – stavební povolení III/10114 Vestec-Libeň.pdf