Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně projednávané změny Z3403/00 ÚP hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
12.12.2022
Sejmuto dne:
18.1.2023

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o konání veřejného projednání a vystavení samostatně  projednávané změny Z3403/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“). Veřejné projednání se bude konat dne 11.1.2023 od 10:00 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 18.1.2023 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek lze využít systém pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení o veřejném projednání Z3403/00 a VVURU.pdf