Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 18 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
6.2.2023
Sejmuto dne:
15.3.2023

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o konání veřejného projednání a vystavení návrhů změn Z3281/18, Z3283/18, Z3285/18, Z3289/18, Z3290/18, Z3293/18, Z3294/18, Z3296/18, Z3298/18, Z3299/19, Z3303/18, Z3304/18, Z3307/18, Z3309/18, Z3311/18, Z3312/18, Z3319/18, Z3395/18, Z3397/18 vlny 18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“). Veřejné projednání se bude konat dne 8. 3. 2023 od 09:30 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrhy Změn ÚP a úplný návrh na vydání formou opatření obecné povahy budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 15. 3. 2023 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek lze využít systém pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení o veřejném projednání vlny 18.pdf