Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 33 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
5.11.2023
Sejmuto dne:
12.12.2023

 

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o konání veřejného projednání a vystavení návrhů změn Z 3549/33, Z 3552/33, Z 3553/33, Z3556/33, Z 3558/33 a Z3861/33 vlny 33 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“). Veřejné projednání se bude konat dne 5. 12. 2023 od 12:00 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrhy změn ÚP budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 12. 12. 2023 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek a stanovisek je doporučeno využít Portál územního rozvoje.

Veřejná vyhláška – Oznámení o projednání návrhů změn vlny 33.pdf