Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3577/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
5.5.2023
Sejmuto dne:
14.6.2023

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o konání veřejného projednání návrhu změny  Z 3577/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“). Veřejné projednání se bude konat dne 07. 06. 2023 od 9:30 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrh změny ÚP a úplný návrh na vydání uvedené změny formou opatření obecné povahy budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 14. 6. 2023 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek lze využít systém pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení o opakovaném projednání návrhu změny Z3577/00