Veřejná vyhláška – Oznámení o Návrhu Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu – kruhový objezd, Vídeňská

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
22.2.2024
Sejmuto dne:
11.3.2024

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, předkládá návrh opatření obecné povahy, který podala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IČO 00066001, ve věci: stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ve Vestci spočívající v osazení nového svislého dopravního značení, jeho přesun či úpravu, a vyznačení nového vodorovného dopravního značení – okružní křižovatka, silnice II/603, dle situačního návrhu.

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky a námitky a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce města Černošice.

00605_Úplné_znění_Oznámení_návrh_značení_kruhový_objezd.pdf

Situační návrh_OK_Vídeňská.pdf