Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
2.2.2022
Sejmuto dne:
18.2.2022

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací (dále jen správní orgán), předkládá návrh opatření obecné povahy, které podala Obec Vestec ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, (silnice II/603, ul. Vídeňská a místní komunikace ul. Průmyslová a Nad Safinou I, Vestec) spočívající v osazení nového svislého dopravního značení, jeho přesun a úpravu, dále vyznačení nového vodorovného dopravního značení tak, jak je vyznačeno v příloze (situační výkres). Umístění uvedeného dopravního značení je navrženo z důvodu zamezení vjezdu tranzitní nákladní dopravy nad 12t na místní komunikaci ul. Nad Safinou I.

Správní orgán vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky a námitky a to ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

VV- Návrh opatření obecné povahy – DZ Nad Safinou I