Veřejná vyhláška – Oznámení o opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu v obci Vestec – zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 6t do ulic Na Spojce, Vestecká

Kategorie:
Černošice
Vyvěšeno dne:
5.12.2022
Sejmuto dne:
21.12.2022

Městský úřad Černošice, OSÚ-oddělení dopravy a správy komunikací, předkládá návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice II/603 ul. Vídeňská a místní komunikace ul. Vestecká a Na Spojce ve Vestci spočívající ve zrušení stávajícího a osazení nového svislého dopravního značení – viz úplné znění Veřejné vyhlášky a situační nákres.

VV_Cernošice_DZ_NaSpojce_Vestecka.pdf