Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3252/15 ÚP HMP (zázemí parkoviště ZOO Praha)

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
19.11.2021
Sejmuto dne:
6.1.2022

Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhů změn Z 3252/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP HMP) společným jednáním o návrhu změny a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace.

Společné jednání se bude konat dne 7.12.2021 od 8:30 prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Veřejná vyhláška – oznámení a kompletní návrh změny budou vystaveny na webových stránkách www.praha.eu od 19.11. 2021 do 6.1.2022.

Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 3.1.2022 včetně, může připomínky podávat každý.

Veřejná vyhláška – Oznámení_změna Z 3252/15