Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání návrhu změny vlny 09 Z 3027/09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
12.7.2022
Sejmuto dne:
29.8.2022

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, oznamuje zahájení projednávání návrhu změny Z 3027/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) společným jednáním o návrhu změny ÚP a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace. Společné jednání se bude konat dne 28.7.2022 od 10:00 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrh Změny ÚP bude vystaven k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 26.08.2022 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek lze využít systém pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání změny vlny 09.pdf