Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrhu změny vlny 18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
2.6.2024
Sejmuto dne:
18.7.2024

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, oznamuje zahájení projednávání návrhu změny Z 3282/18 vlny 18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) společným jednáním o návrhy Změny ÚP a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace. Veřejné projednání se bude konat dne 18. 6. 2024 od 9:00 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrh Změny ÚP bude vystaven k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 17. 7. 2024 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek a stanovisek je doporučeno využít Portál územního rozvoje.

01512_VV_Ozn_projednani_Z3282/18.pdf