Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
28.8.2022
Sejmuto dne:
13.10.2022

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, oznamuje zahájení projednávání návrhu změny Z 3125/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) společným jednáním o návrhu Změny ÚP a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace. Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“). Společné jednání se bude konat dne 13.9.2022 od 9:00 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 12.10.2022 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek lze využít systém pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení o společném jednání Z 3125/00 a VVURU.pdf