Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3430/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy a o veřejném projednávání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
10.10.2022
Sejmuto dne:
16.11.2022

Magistrát hl. města Prahy, odbor územního rozvoje, informuje o zahájení řízení o vydání samostatné změny Z 3430/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednávání návrhu uvedené změny. Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“). Veřejné projednání se bude konat dne 9.11.2022 od 11:30 na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2 a současně také prostřednictvím on-line streamované videokonference.

Kompletní návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ budou vystaveny k nahlédnutí na internetové adrese www.praha.eu. Nejpozději do 16.11.2022 včetně lze uplatnit stanoviska (dotčené orgány a MMR ČR), připomínky (může podávat každý) a námitky (vlastníci pozemků, oprávněný investor a zástupce veřejnosti) písemnou formou, elektronicky nebo datovou schránkou. Pro vytvoření připomínek lze využít systém pro podporu územního plánování.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3430/00 a VVURU.pdf