Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3543/00 ÚP

Kategorie:
Praha
Vyvěšeno dne:
5.11.2021
Sejmuto dne:
14.12.2021

Magistrát hlavního města Prahy oznamuje veřejnou vyhláškou zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3543/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP) a konání veřejného projednání návrhu uvedené změny. Veřejné projednání se bude konat 7.12. 2021 od 10:00 hod formou on-line streamované konference.

Projednávané dokumenty budou zveřejněny na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.praha.eu) od 5.11. 2021 do 14.12. 2021 včetně.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny Z 3543/00